Криворожанин стал свидетелем момента аварии на КРЭСе (видео)